ขั้นตอนที่ 1
เข้าสู่ระบบ กรอก USER และ รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 2
เข้าเมนูฝากเครดิต เพื่อ เลือกธนาคาร

ขั้นตอนที่ 3